แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชนิดก่อนสัมผัสโรค)

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( ชนิดก่อนสัมผัสโรค ) โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตายทุกราย ไม่มียารักษาได้ แต่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดเพียง 2 เข็ม ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ไม่จำกัดอายุ เพศ และวัย ตั้งครรภ์ก็สามารถฉีดป้องกันได้ ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชนิดก่อนสัมผัสโรค) ป้องกันล่วงหน้าเมื่อถูกสัตว์กัด ด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1 เข็ม ร่างกายก็จะได้ภูมิต้านทานที่สูงพอจะป้องกันโรคอย่างได้ผล โดยไม่ต้องฉีดเซรุ่มร่วมด้วยหรือเจ็บปวดจากการฉีดเซรุ่มรอบ ๆ แผล วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ชนิดก่อนสัมผัสโรค) 2 เข็ม โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มอบความห่วงใยเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในราคา 1,800 บาท จากราคาปกติ 2,262 บาท