แพ็กเกจส่องกล้อง

แผลภายนอกยังพอมองเห็นได้ แต่แผลภายในกว่าจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีอาการ ซึ่งบางครั้งก็สายไปเสียแล้ว โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินอาหาร ที่ส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วย “อาการปวดท้อง” ทำให้หลายครั้งผู้ป่วยสับสนและแยกโรคไม่ออก “การส่องกล้องทางเดินอาหาร” จึงเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยที่จะช่วยให้แพทย์ค้นหาสาเหตุของอาการได้อย่างเจาะลึก และรักษาได้อย่างตรงจุด โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดแพ็กเกจส่องกล้อง เพื่อป้องกันและดูแลระบบทางเดินอาหารและค้นหาความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร