โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Heart ||

หัวใจคุณแข็งแรงแค่ไหน? และคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่ สูบบุหรี่ อ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อายุมากกว่า 45 ปี อย่ารอจนสายเกินไปหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ การทำงานของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ทำหน้าที่หลักในการสูบฉีดโลหิตที่อุดมไปด้วยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้พลังงาน สุขภาพหัวใจที่ดีจึงนำมาซึ่งร่างกายที่แข็งแรง บ่อยครั้งที่เราอาจลืมดูแลอวัยวะที่สำคัญนี้ ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้