แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

โรคมือเท้าปาก (Hand, foot, and mouth disease) ถือเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งผ่านทางการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย ผื่น ตุ่มน้ำใส ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มแอนเทอโร (Enterovirus) พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้เป็นไข้ เกิดแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว
ในปัจจุบัน มีวัคซีนที่ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) ซึ่งมีประสิทธิภาพดี เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี โดยฉีด 2 เข็ม ในการฉีดนั้นเว้นระยะห่างจากวัคซีนเข็มแรกเป็นเวลา 1 เดือน สำหรับเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากแล้ว สามารถฉีดได้แต่จะต้องหายจากโรคก่อนและต้องเว้นระยะห่างประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้หากมีโรคประจำตัว รับประทานยา หรือแพ้ยา และมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน