เครื่องรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก

PERIPHERAL MAGNETIC STIMULATION

PERIPHERAL MAGNETIC STIMULATION
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก
อาการปวด ชาจากปลายประสาทหรือจากการกดทับ รักษาด้วย "เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก"
คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นโดยตรงที่เส้นประสาท เพื่อยับยั้งอาการปวดและชาโดยความแรงของคลื่น- แม่เหล็กสามารถกระตุ้นลงได้ลึกถึง 10 เซนติเมตร และกระตุ้นได้สูงสุด 100% ซึ่งเท่ากับ 3 Tesla* สามารถกระตุ้นผ่านอากาศและเสื้อผ้าได้ ซึ่งผลของการกระตุ้นรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก คือ ลดอาการปวดจากระบบเส้นประสาทและฟื้นฟู เส้นประสาทที่ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ดีรวมทั้งเพิ่มการไหลเวียนเลือดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นอีกด้วย


*Tesla=หน่วยความแรงของแม่เหล็ก

เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กเหมาะกับอาการใดบ้าง ?

 • อาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ปวดที่เกิดจากเส้นประสาทผิดเพี้ยนไปจากอาการปวดเรื้อรังในระยะเวลานาน
 • อาการปวดจากระบบประสาท (Neuropathic pain) เช่น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
 • อาการชาที่เกิดจากปลายประสาท,การกดทับเส้นประสาทต่างๆ และ ชาที่เกิดจากเบาหวาน
 • ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพาต

ความรู้สึกขณะกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็ก?
รู้สึกกระตุกสั่นๆที่กล้ามเนื้อ ปวดหน่วงๆตื้อๆ ตรงบริเวณที่มีอาการเจ็บ ซึ่งสามารถให้การรักษาได้ตรงจุดเจ็บ แม่นยำ
โดยทั่วไป ใช้เวลาในการรักษา 15-30 นาทีตามอาการของโรคซึ่งโดยส่วนใหญ่เห็นผลทันทีหลังการรักษาและไม่ต้องกระตุ้นซ้ำบ่อยๆทั้งนี้ระยะเวลาในการกลับมาของอาการต่างๆขึ้นอยู่กับโรคและภาวะเรื้อรังของอาการนั้นๆ

ผู้ป่วยที่ไม่แนะนำรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก

 • บริเวณที่เป็นมะเร็ง
 • บริเวณที่มีโลหะเป็นวงกลมใหญ่ๆ เช่น ลวดไวร์ริ่งตรงสะบ้าเข่า
 • จุดที่มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าฝังในร่างกายแบบที่มีแบตเตอร์รี่ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ Pacemaker
 • มีครรภ์

การเตรียมตัวก่อนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก

 • ถอดอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดขณะใช้งาน (คลื่นแม่เหล็กมีผลต่อแบตเตอร์รี่ในอุปกรณ์ อิเกทรอนิกส์, โทรศัพท์ มือถือ, กุญแจรถ, บัตรเครดิตการ์ด)
 • ตรวจสอบถึงข้อห้ามและข้อควรระวังของการรักษาด้วย เครื่องกระตุ้นแม่เหล็ก
 • หากระหว่างที่รักษารู้สึกกระตุกแรงเกินไปหรือปวดมากขึ้น ให้รีบแจ้งทันที

หากกระตุ้นในปริมาณที่มากและแรงเกิน (สำหรับในบางคน)

 • อาจทำให้ปวดมากขึ้นหลังทำการรักษา และอาจเกิดอาการตะคริวได้
 • อาจเกิดภาวะอ่อนแรงแบบชั่วขณะได้
 • อาจทำให้ร่างกายล้า (fatigue)
 • หากเกิดผลข้างเคียงข้างต้นควรแจ้งกับแพทย์ทันที ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ทันที
 • อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้และหายใน 2 - 3 วัน