Prasat Phewreangnont MD.
Prasat Phewreangnont MD.

Clinic : Family Medicine

"ให้คำปรึกษาปัญหา ดูแลรักษาผู้ป่วย ในแบบองค์รวมให้กับท่านและครอบครัว"

Karune Pulputtapong MD.
Karune Pulputtapong MD.

Clinic : Obstetrics and Gynaecology

"ตรวจโรคเฉพาะทางของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย"

Nakorn Boontaeng MD.
Nakorn Boontaeng MD.

Clinic : Urological Surgery

"ตรวจรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ รักษาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์"

Wittawat Chan-on MD.
Wittawat Chan-on MD.

Clinic : Emergency Medicine

"เพราะการได้รับการดูแลที่ถูกต้องยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น"

Pennapa Wangkahad, MD.
Pennapa Wangkahad, MD.

Clinic : Pediatrics

เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก ให้วัคซีนในเด็กตามตารางและวัคซีนเสริมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาตัววัคซีน

Rachawadee Wiwattanapaiboon MD.
Rachawadee Wiwattanapaiboon MD.

Clinic : General Practice

"ตรวจรักษาโรคทางด้านอายุกรรมทัวไป เวชปฏิบัติ พร้อมให้คำปรึกษา"

Wanwipa Thongsongchan, MD.
Wanwipa Thongsongchan, MD.

Clinic : Ear, Nose and Throat

คลินิกแพทย์เฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก

Kusuma Chaishotiranant, MD.
Kusuma Chaishotiranant, MD.

Clinic : Pediatrics

"เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง และมีพัฒนาการที่ดี"

Free Joomla! template by L.THEME