แพทย์เฉพาะทาง

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมดูแลสุขภาพของคุณและสมาชิกในครอบครัว เรามีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ บุคลากรทางแพทย์ทุกคนมีความพร้อมในการให้บริการทางแพทย์กับคุณและสมาชิกในครอบครัว เราอยากให้คุณรักสุขภาพ อย่างที่เราอยากดูแลคุณ

นพ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์
นพ.ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์
Clinic : Family Medicine

เราพร้อมดูแลสุขภาพของคุณเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยตรง เข้าใจสภาพแวดล้อม ปัจจัยในการเจ็บป่วย โรคพันธุกรรม เป็นแพทย์คนแรกที่จะดูแลคุณและครอบครัวเมื่อมีอาการเจ็บป่วย สามารถดูแลปัญหาสุขภาพของ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโรค จนครบจบกระบวนการ

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน
นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน
Clinic : Emergency Medicine

การช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น พร้อมช่วยเหลือคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
นพ.การุณ พูลพุทธพงษ์
นพ.การุณ พูลพุทธพงษ์
Clinic : Obstetrics and Gynaecology

การฝากครรภ์มีประโยชน์ทั้งต่อคุณแม่และลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ ทันทีที่คุณแม่เริ่มรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ ควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ คุณแม่จะได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เพื่อค้นหาความผิดปกติ เพื่อให้ทราบว่าการตั้งครรภ์เป็นปกติหรือไม่ รวมถึงได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว และยาบำรุงร่างกาย หรือยาตามอาการที่แพทย์ตรวจพบ ที่สำคัญควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง หรือมาก่อนนัดได้หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
นพ.นคร บุญแต่ง
นพ.นคร บุญแต่ง
Clinic : Urological Surgery

คุณกำลังมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่ ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปนปัสสาวะขุ่น ขัด ปวดบั้นเอว ปวด อืด แน่นท้อง หากคุณมีอาการเหล่านี้
ถือว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ควรได้รับการตรวจเพื่อเป็นการค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรค

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
พญ.เพ็ญนภา วังคะฮาต
พญ.เพ็ญนภา วังคะฮาต
Clinic : Pediatrics

นอกจากนมแม่จะเป็นวัคซีนจากธรรมชาติที่สร้างเกราะป้องกันให้ลูกน้อยห่างจากเชื้อโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้ว การเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการให้วัคซีนพื้นฐานแก่ลูก เป็นอีกวิธีจะทำให้ลูกน้อยของคุณมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยวัคซีนจะกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคเป้าหมาย เมื่อเด็กๆ ได้รับวัคซีนแล้วจะทำให้โอกาสป่วยเป็นโรคติดต่อต่างๆ ลดลงอย่างมากทั้งยังลดความพิการและการเสียชีวิต เด็กๆ จึงมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
พญ.กุสุมา ชัยโชติรานันท์
พญ.กุสุมา ชัยโชติรานันท์
Clinic : Pediatrics

เราพร้อมให้บริการลูกน้อยของคุณตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ 15 ปี เพื่อความมั่นใจทุกช่วงเวลา ส่งเสริมให้ลูกน้อย มีพัฒนาการที่สมวัย สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย โดยการดูแลจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
พญ.จิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา
พญ.จิตต์รัตน์ จันทร์รวิภา
Clinic : Nephrology

ไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากกับร่างกาย ดังนั้นการดูแลไตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นที่เราต้องให้ความสำคัญ เมื่อไตทำงานผิดปกติในที่สุดจะทำให้เกิดไตวาย หรือภาวะไตล้มเหลวได้

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt
นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา
นพ.สุรศักดิ์ น้อยสุวรรณา
Clinic : Surgery

หมอพร้อมดูแลตรวจรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ทั้งการตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการผ่าตัด การรักษาโรคทางด้านศัลยกรรม ตรวจโดยการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ผ่าตัดทั่วไปและผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

 • icon-alt
 • icon-alt
 • icon-alt