News

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวมุกดาหารที่ประสบอุทกภัยจากผลกระทบของพายุ “ โพดุล ” ซึ่งทำให้ประชาชนจังหวัดมุกดาหารหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค…
วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 08:48

ออกหน่วยปฐมพยาบาล

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ออกหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยการให้บริการฝังเข็ม ซึ่งสมาพันธ์คริสตชนมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาให้บริการฝังเข็มกับผู้ป่วยทั่วไปในเขตจังหวัดมุกดาหาร ณ สถานประกาศพระกิตติคุณ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนเครื่องทำน้ำเย็น/น้ำร้อน ให้กับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีการเปิดทำการเรียนการสอนตามชุมชนในระดับอนุปริญญา จำนวน…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล นำโดย ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญพร้อมกับมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยท่าน ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จัดการประชุมพนักงาน 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำไตรมาสที่ 2/2562…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยท่าน ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินการฝึกยุทธวิธี ตำรวจ ของกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เวลา…
วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 09:39

RUN MUK – SAVAN MARATHON 2019

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรม “RUN MUK – SAVAN…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชศักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562…