News

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ (ภายใน) ประจำปี 2562…
วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562 08:51

Nurses Run For Health 2019

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินร่วมงาน “Nurses Run For Health…
วันพุธ, 23 ตุลาคม 2562 11:26

วันปิยมหาราช

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 08:59

ออกหน่วยปฐมพยาบาลเทศกาลออกพรรษา 2562

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลร่วมงานเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร (วันที่…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…
วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 09:41

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอน์เนชั่นแนลให้การสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 250 กิโลกรัม ร่วมโครงการ “วันรวมน้ำใจจังหวัดมุกดาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม…
วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 09:37

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

        จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยในวันที่ 1…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ร่วมกิจกรรมคลินิกฟุตบอล รายการ “ช้างลุ่มโขงคลับ แชมป์เปียนชิพ 2019”…
วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 08:44

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลให้การสนับสนุนพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน…
วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 14:35

ออกหน่วยปฐมพยาบาล

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ออกหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉิน อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นสองล้อ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำการส่งมอบสิ่งของบริจาคให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยประกอบด้วย ยาสามัญประจำบ้าน…