News

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรม”วิ่ง เขียว-ขาว มุกดาหาร มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ออกหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ประจำเต้นท์กองอำนวยการ ใน "งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี…
วันจันทร์, 13 มกราคม 2563 10:18

วันเด็กแห่งชาติ 2563

        วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "วันเด็กแห่งชาติ" ทางโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล คุณหมอ…
วันเสาร์, 11 มกราคม 2563 17:00

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 20 ตัว ให้กับฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉิน ร่วมงานแข่งขันฟุตบอล “เทศบาลเมืองมุกดาหารคัพ” ครั้งที่3…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมรวมใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามศักยภาพ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมงานกิจกรรมรวมน้ำใจชาวจังหวัดมุกดาหาร โดยทางจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนการบริจาคเงินและสิ่งของจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนที่มีจิตศรัทธา เพื่อนำเงินและสิ่งของที่ได้มานำไปใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดมุกดาหาร…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการแขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร โดยโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลได้สนับสนุนน้ำดื่ม…
วันอังคาร, 07 มกราคม 2563 10:39

MUK-INTER New Year Party 2020

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน MUK-INTER New Year Party…
วันอังคาร, 07 มกราคม 2563 10:32

กิจกรรม "กีฬาสีประจำปี 2562"

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล นำโดย ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยพนักงานโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…
        คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…