News

วันพุธ, 07 เมษายน 2564 10:49

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

    บุคลากรทางการแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวันแรก จำนวน 25 คน…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ ๓ )…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน จังหวัดมุกดาหาร” ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินประจำจุดกองอำนวยการ ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของชาวจังหวัดมุกดาหาร…
    เนื่องในโอกาสครบรอบ "25 ปี" โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ในวันที่ 28…
วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 14:30

KID FARM RAN 2021

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉิน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกภายในงานวิ่งมาราธอน KID FARM…
วันจันทร์, 18 มกราคม 2564 13:16

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร…
วันจันทร์, 18 มกราคม 2564 09:30

วันพ่อขุนรามคำแหง

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการระเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนน้ำดื่มและหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉิน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในบริเวณงานเนื่องในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้การรณรงค์ วิถีชีวิตใหม่…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมรวมใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามศักยภาพ…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาวจังหวัดมุกดาหาร โดยทางจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนการบริจาคเงินและสิ่งของจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนที่มีจิตศรัทธา เพื่อนำเงินและสิ่งของที่ได้มานำไปใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ…