News

          วันอังคาร…
          สำนักงานเทศบาลมุกดาหาร…
          โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…
         โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนเสื้อกีฬาสำหรับฝีพายเรือของตำบลบางทรายน้อย…
           วันพฤหัสบดี…
          โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…
วันอาทิตย์, 17 กันยายน 2560 08:47

ลงนามในสัญญาการให้การรักษาพยาบาล

          โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลได้ลงนามในสัญญาการให้การรักษาพยาบาลร่วมกับ…
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 10:00

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Mukinter Walk Rally 2017

          วันที่ 18-19…