News

          โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน…
วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 11:36

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)

          โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ด้านการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ…
วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 11:33

เยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดนครพนม

          โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าเยี่ยมสถานประกอบการในจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานในองค์กร และการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทั้งชาวจังหวัดมุกดาหาร…
          วันที่…
วันเสาร์, 04 พฤศจิกายน 2560 10:20

ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีพระใหญ่

          วันที่…
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560 11:45

แจกหนังสือ "เดินตาม คำพ่อสอน"

          น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ…
          คุณพรพัฏ วิริยพันธ์…
          วันที่…
          สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์…