News

วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 10:34

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมพิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐินพญาศรีมุกดามหามุนีนิลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) ภายใต้งานมหัสจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมพิธีบวงสรวงและตั้งองค์กฐินพญาอนันตนาคราช(พญานาคน้ำ) ภายใต้งานมหัสจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ พร้อมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต่อการเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2…
วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 14:58

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายวีระชัย…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉิน ในกิจกรรมแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน"คิงส์ภูมิพล"และการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบโล่เกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2 ประจำปี…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชน…
    ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง…
วันอังคาร, 04 พฤษภาคม 2564 14:14

มอบเก้าอี้พลาสติก

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลได้มอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว ให้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้ในการรองรับพี่น้องชาวลาวที่เข้ามาทำงานในไทย…
วันอังคาร, 27 เมษายน 2564 11:26

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร…