News

วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 09:31

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดมุกดาหาร

    วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561…
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 09:08

ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

    วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561…
วันพุธ, 12 ธันวาคม 2561 08:54

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ

    วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561…
วันพุธ, 05 ธันวาคม 2561 11:38

พิธีทำบุญตักบาตร

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…
    กีฬาสานสัมพันธ์ชาวมุกดาหารอินเตอร์ 2561(MUKINTER UNITED #3) ซึ่งทางโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…
วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 09:58

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงาน “ออมสินขอดูแลรุ่นพี่…
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561 08:13

โครงการหมอชวนวิ่งมุกดาหาร

    คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการหมอชวนวิ่งมุกดาหาร เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน…
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 16:49

เทศกาลงานไหว้เจ้า และแสดงงิ้วปี 2561

    คุณพรพัฎ วิริยพันธ์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าร่วมกิจกรรม "วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.)" ณ…
    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”…
วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 09:09

ประชุมวิชาการด้านการแพทย์

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการแพทย์ ณ ศูนย์ประชุม…
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561 10:39

โครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา

    โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี…