News

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์ปู่อนันตนาคราช และองค์ย่านาคน้อย ณ จุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว…
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 09:40

RUN FOR KING 2019

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลได้เข้าร่วมงาน “RUN FOR KING 2019” มินิมาราธอน…
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 09:20

RUN FOR DRINK

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลร่วมงาน “RUN FOR DRINK” ณ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จัดการฝึกซ้อม “การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะหัวใจหยุดเต้น” (CPR) เมื่อวันจันทร์ที่ 28…
        เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานจิตอาสาด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (หน่วยปฐมพยาบาล) และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้การสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล แจกจ่ายอาหาร และน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยพิธีในช่วงเช้ามีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา…
วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562 10:54

Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน 2562

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day…
วันอังคาร, 16 เมษายน 2562 15:00

เต้นบาสโลปสัมพันธ์สองฝั่งโขง

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมรถฉุกเฉิน ดูแลและให้บริการทางการแพทย์ในกิจกรรมเต้นบาสโลปสัมพันธ์สองฝั่งโขง ในงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN…
วันอังคาร, 16 เมษายน 2562 09:29

กิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ 2562

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ โรบินสันมุกดาหาร 2562 ในงาน Sonkran…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดมุกดาหาร ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ…