News

วันอังคาร, 18 มกราคม 2565 13:50

สนับสนุนน้ำดื่มในรูปแบบถ้วย

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ในงาน"อนุรักษ์ สืบสาน สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว-เวียดนาม"…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ในงาน"อนุรักษ์ สืบสาน สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว-เวียดนาม"…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 35 ตัว ให้กับ…
วันจันทร์, 27 ธันวาคม 2564 16:46

วันรวมน้ำใจชาวจังหวัดมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมงาน วันรวมน้ำใจชาวจังหวัดมุกดาหาร โดยทางจังหวัดมุกดาหารร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน และสิ่งของ…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการแขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร โดยโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด วันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง พิชิตภูมโนรมย์ ชมวิว มุก…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ…
วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน 2564 11:29

การพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการรักษาในทุกๆ ด้าน ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการเพื่อขอธำรงระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2…
วันอังคาร, 23 พฤศจิกายน 2564 11:13

กิจกรรมบ้านสวยเมืองสะอาด

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ในช่วงเช้าได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดเมืองมหัศจรรย์มุกดาหารกิจกรรมบ้านสวยเมืองสะอาด เมื่อเวลา 08.45 น. นายเฉลิมพล…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ…
วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564 10:35

พิธีทอดกฐินพญานาค 3 พิภพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินพญานาค 3 พิภพ ภายใต้งานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3…