News

        วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมโครงการ…
        วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหารครบ…
วันพฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม 2562 08:36

Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ออกหน่วยปฐมพยาบาล และตรวจคัดกรองร่างกายของผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายพร้อมรถฉุกเฉิน ร่วมโครงการ "ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี2562…
วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562 09:57

The Great Mekong Bike Ride 2019

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ออกหน่วยปฐมพยาบาล พร้อมรถฉุกเฉิน อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้แข่งขันและผู้เข้าร่วมกิจกรรม “The Great…
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562 15:03

งานสภากาแฟ จังหวัดมุกดาหาร

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยท่าน ผศ.กิติพศ สุฉันทบุตร รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล นพ.ประศาสตร์…
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562 14:31

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร ณ…
วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 10:31

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุวัดคำสายทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ในหมู่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์ปู่อนันตนาคราช และองค์ย่านาคน้อย ณ จุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว…
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 09:40

RUN FOR KING 2019

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลได้เข้าร่วมงาน “RUN FOR KING 2019” มินิมาราธอน…
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562 09:20

RUN FOR DRINK

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลร่วมงาน “RUN FOR DRINK” ณ…
        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จัดการฝึกซ้อม “การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะหัวใจหยุดเต้น” (CPR) เมื่อวันจันทร์ที่ 28…