News

วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2565 09:46

บริจาคเครื่องไตเทียม

กลุ่มโรงพยาบาลในเครือนายแพทย์หาญ ร่วมด้วยโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้บริจาคเครื่องไตเทียม ให้กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การแข่งขันวิ่งผลัดแก้วมุกดาสามัคคี ประจำปี 2565…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน กิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ 4 แผ่นดิน อินโดจีน…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 67…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบโล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 67…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และรับมอบโล่เกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสุขภาพ เนื่องในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อทาสีจราจร ในทางม้าลาย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมของพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร…
วันพฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2565 15:50

ออกหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉิน ในงานเที่ยวมุกสุขทั้งปี ตรุษจีนมุก #2 เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี โดยมี นายเฉลิมพล…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการระเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง…
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถฉุกเฉินประจำจุดกองอำนวยการ ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของชาวจังหวัดมุกดาหาร…