ข่าวสารและกิจกรรม
Slide 1
พันธกิจ

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลลุ่มแม่น้ำโขง มีผลประกอบการที่ดี
ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

Slide 2
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) พัฒนาคุณภาพงานบริการ เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง มุ่งการทำงานเป็นทีม บริหารแบบมีส่วนร่วม
ยึดหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

previous arrow
next arrow
MEDICAL TEAM

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมดูแลสุขภาพของคุณและสมาชิกในครอบครัว เรามีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ บุคลากรทางแพทย์ทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการทางแพทย์กับคุณและสมาชิกในครอบครัว เราอยากให้คุณรักสุขภาพ อย่างที่เราอยากดูแลคุณ

Prasart Peawruangnon, M.D.

Prasart Peawruangnon, M.D.

Clinic : Family Medicine

Karune Pulputtapong, MD.

Karune Pulputtapong, MD.

Clinic : Obstetrics and Gynaecology

Nakorn Boontaeng, MD.

Nakorn Boontaeng, MD.

Clinic : Urological Surgery

Wittawat Chanon, M.D.

Wittawat Chanon, M.D.

Clinic : Emergency Medicine

Pennapa Wangkahad, MD.

Pennapa Wangkahad, MD.

Clinic : Pediatrics

Rachawadee Wiwattanapaiboon, MD.

Rachawadee Wiwattanapaiboon, MD.

Clinic : General Practice

Wanwipa Thongsongchan, MD.

Wanwipa Thongsongchan, MD.

Clinic : Ear, Nose and Throat

Kusuma Chaishotiranant, MD.

Kusuma Chaishotiranant, MD.

Clinic : Pediatrics

สาระสุขภาพ

Free Joomla! template by L.THEME