Wednesday, 20 January 2016 11:21

Urological Surgery

doctor nakorn

          ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery) บริการให้คำปรึกษาปัญหา ตรวจรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะทั้งเพศหญิงและเพศชาย รักษาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย เช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ โรคต่อมลูกหมากโต โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมศัลยแพทย์ พยาบาล วิสัญญี ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง

Read 5220 times Last modified on Thursday, 27 June 2019 11:07