Urological Surgery

doctor nakorn          ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery) บริการให้คำปรึกษาปัญหา ตรวจรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะทั้งเพศหญิงและเพศชาย รักษาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย เช่น นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ นิ่วในไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ โรคต่อมลูกหมากโต โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยทีมศัลยแพทย์ พยาบาล วิสัญญี ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง

Read 4850 times