Thursday, 07 September 2017 09:11

แพ็กเกจฝากครรภ์

Rate this item
(0 votes)

ดูแลลูกตั้งแต่ในครรภ์ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ การฝากครรภ์เดือนที่ 1-9 เมื่อสมัครเข้าโปรแกรมคุณแม่จะได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ พร้อมการตรวจวิเคราะห์เลือดอย่างละเอียด ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด, ตรวจหาธาลัสซีเมีย, ตรวจหาหมู่เลือด, ตรวจหาซิฟิลิส, ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ตรวจหาเชื้อไวรัสอักเสบชนิดบี การพบแพทย์โดยประมาณ 13-15 ครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด 042-611222 ต่อ 110

plagnent7300

Read 2364 times Last modified on Wednesday, 10 April 2019 14:12