Packages

Package Baby Love Vaccine ||

    สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรัก ด้วย Package Baby Love Vaccine || สำหรับเด็กอายุ 2 - 6 เดือน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 611222…

Package Baby Love Vaccine |

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรัก ด้วย Package Baby Love Vaccine |สำหรับเด็กอายุ 2 - 6 เดือน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 611222 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…

แพ็กเกจฝากครรภ์

ดูแลลูกตั้งแต่ในครรภ์ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ การฝากครรภ์เดือนที่ 1-9 เมื่อสมัครเข้าโปรแกรมคุณแม่จะได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ พร้อมการตรวจวิเคราะห์เลือดอย่างละเอียด ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด, ตรวจหาธาลัสซีเมีย, ตรวจหาหมู่เลือด, ตรวจหาซิฟิลิส, ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ตรวจหาเชื้อไวรัสอักเสบชนิดบี การพบแพทย์โดยประมาณ…

Program Healthy Heart

วันนี้คุณดูแลหัวใจของคุณหรือยัง? เราพร้อมดูแลหัวใจของคุณโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เพื่อหัวใจที่แข็งแรง 8 รายการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042 – 611222 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

เช็คความพร้อม ก่อนร่วมเดินทางกันไปตลอดชีวิต โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเชิญชวนคู่รักมาตรวจเช็คสุขภาพกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่อง และอื่นๆรวม 11 รายการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 611222 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรับตับอักเสบบี อันตรายกว่าเอดส์ถึง 100 เท่า "..ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีมากถึง 1.72 ล้านคน และมีอีก 50% ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ ทำให้รักษาไม่ทันท่วงที.." โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มอบความห่วงใยด้วย แพ็กเกจไวรัสตับอักเสบบี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…

Standard Program

ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วย Standard Program โปรแกรมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน 12 รายการ (อายุไม่เกิน 35 ปี) สำหรับบุคลทั่วไป ทั้งหญิงและชาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042 – 611222…

Stone Screening Program

คุณกำลังเสี่ยงต่อโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหารหรือไม่? .. ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะขุ่น ขัด ปวดบั้นเอว ปวด อืด แน่นท้อง หากมีอาการควรได้รับการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยง ด้วยโปรแกรมคัดกรองนิ่ว Stone Screening Program…

Smart Health Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป 20 รายการ ทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองและป้องกัน 11 โรคอันตราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042 – 611222 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…