Packages

Package Baby Love Vaccine ||

    สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรัก ด้วย Package Baby Love Vaccine || สำหรับเด็กอายุ 2 - 6 เดือน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 611222…

Package Baby Love Vaccine |

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรัก ด้วย Package Baby Love Vaccine |สำหรับเด็กอายุ 2 - 6 เดือน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 611222 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…

แพ็กเกจฝากครรภ์

ดูแลลูกตั้งแต่ในครรภ์ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ การฝากครรภ์เดือนที่ 1-9 เมื่อสมัครเข้าโปรแกรมคุณแม่จะได้รับการตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ พร้อมการตรวจวิเคราะห์เลือดอย่างละเอียด ได้แก่ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด, ตรวจหาธาลัสซีเมีย, ตรวจหาหมู่เลือด, ตรวจหาซิฟิลิส, ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง, ตรวจหาเชื้อไวรัสอักเสบชนิดบี การพบแพทย์โดยประมาณ…

Program Healthy Heart

วันนี้คุณดูแลหัวใจของคุณหรือยัง? เราพร้อมดูแลหัวใจของคุณโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เพื่อหัวใจที่แข็งแรง 8 รายการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042 – 611222 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล บริการดุจญาติมิตร ด้วยความใกล้ชิดและห่วงใย เพื่อมหาชนลุ่มแม่น้ำโขง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

เช็คความพร้อม ก่อนร่วมเดินทางกันไปตลอดชีวิต โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลเชิญชวนคู่รักมาตรวจเช็คสุขภาพกับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่อง และอื่นๆรวม 11 รายการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042 – 611222 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล…

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

โรคไวรับตับอักเสบบี อันตรายกว่าเอดส์ถึง 100 เท่า "..ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีมากถึง 1.72 ล้านคน และมีอีก 50% ยังไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ ทำให้รักษาไม่ทันท่วงที.." โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มอบความห่วงใยด้วย แพ็กเกจไวรัสตับอักเสบบี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…

Standard Program

    ใส่ใจดูแลสุขภาพด้วย Standard Program โปรแกรมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน 12 รายการ (อายุไม่เกิน 35 ปี) สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งหญิงและชาย เพื่อตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเลือด ตรวจปอด ตรวจการทำงานของตับและไต เพื่อค้นหาและป้องกัน…

Stone Screening Program

คุณกำลังเสี่ยงต่อโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหารหรือไม่? .. ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะขุ่น ขัด ปวดบั้นเอว ปวด อืด แน่นท้อง หากมีอาการควรได้รับการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยง ด้วยโปรแกรมคัดกรองนิ่ว Stone Screening Program…

Smart Health Program

        โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป 22 รายการ ทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองและป้องกัน 11 โรคอันตราย อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งตับ…