Wednesday, 20 January 2016 08:55

Obstetrics and Gynaecology

         

doctor karun

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynaecology)บริการให้คำปรึกษาปัญหา ตรวจโรคเฉพาะทางของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่น ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV ผ่าตัดเนื้องอกชนิดต่างๆ ของมดลูกรังไข่ ตรวจหาภาวะผิดปกติของประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์


 

Read 9631 times Last modified on Thursday, 27 June 2019 11:06

Please publish modules in offcanvas position.