Emergency Medicine

doctor wittawat          เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) “เพราะการได้รับการดูแลที่ถูกต้องยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น” ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีความพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

Read 4624 times