Careers

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดมุกดาหาร เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยที่สุด ต้องการรับสมัครแพทย์ประจำและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

1.แพทย์
- กุมารแพทย์ 1 อัตรา 
- แพทย์อายุรกรรมทั่วไป 1 อัตรา 
- แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 1 อัตรา
มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันกับเรา สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สามารถส่ง CV มาที่ mukinter@mukinter.com หรือ hr@mukinter.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักผู้อำนวยการ :
โทร 042-611222, โทร 081-8724624 (คุณรักเกียรติ), โทร 098-5867147 (คุณสุรชัย)

2. หัวหน้าศูนย์ไตเทียม  1 ตำแหน่ง
-จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์
-ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยายบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
-อายุ 40 ปีขึ้นไป
-มีใบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

3. พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
-เพศหญิง 
-จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง
-อายุ 22 - 35 ปี
-จบหลักสูตรนักเทคนิคการแพทย์
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. นักโภชนาการ 1 ตำแหน่ง
-จบหลักสูตรโภชนาการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 22 – 40 ปี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีประสบการณ์การเกี่ยวกับการอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 2 ตำแหน่ง
-เพศหญิง
-อายุ 18 - 25 ปี
-เงินเดือนตามโครสร้างองค์กร
-จบหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
-สามารถทำงานเป็นกะได้

7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ 1 ตำแหน่ง
-อายุ 25 - 35 ปี
-จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
-มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
โบนัสประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
สวัสดิการรักษาพยาบาล (ครอบครัว)
ลาพักร้อนประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส

 

        ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-611222 หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : hr@mukinter.com, mukinter@mukinter.com