Careers

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดมุกดาหาร เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยที่สุด ต้องการรับสมัครแพทย์ประจำและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

1. แพทย์

 • กุมารแพทย์ 1 อัตรา 
 • แพทย์อายุรกรรมทั่วไป 1 อัตรา 

        มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันกับเรา สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สามารถส่ง CV มาที่ mukinter@mukinter.com หรือ hr@mukinter.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักผู้อำนวยการ : โทร 042-611222, โทร 081-8724624 (คุณรักเกียรติ), โทร 098-5867147 (คุณสุรชัย)

2. เภสัชกร จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สวัสดิการ/ค่าตอบแทน ตำแหน่งเภสัชกร
  • ค่าตอบแทนฐานเงินเดือน 40,000 บาท/เดือน
  • ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท/เดือน
  • ค่าประสบการณ์ปีละ 1,000 บาท/เดือน (สูงสุดไม่เกิน 5 ปี,มีใบรับรองการทำงานแนบ)
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  • สวัสดิการคูปองอาหาร
  • วันหยุดลาพักร้อนประจำปี
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน

3. หัวหน้าศูนย์ไตเทียม  1 ตำแหน่ง

 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการพยาบาลศาสตร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยายบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
 • มีใบประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญไตเทียม

4. พยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา

 • เพศหญิง 
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง

 • อายุ 22 - 35 ปี
 • จบหลักสูตรนักเทคนิคการแพทย์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ 1 ตำแหน่ง

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล (ครอบครัว)
 • ลาพักร้อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส

        ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-611222 หรือส่ง Resume มาทาง E-mail : hr@mukinter.com, mukinter@mukinter.com