Careers

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ต้องการรับสมัครแพทย์ประจำและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

แพทย์

 • ตำแหน่ง แพทย์อายุรกรรมทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (Full-time)
 • ตำแหน่ง ศัลยแพทย์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (Full-time)

    สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล สามารถส่ง CV มาที่ mukinter@mukinter.com หรือ hr@mukinter.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักผู้อำนวยการ : โทร 042-611222, โทร 081-8724624 (คุณรักเกียรติ)

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโทด้านบริหารหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • อายุ 40-45 ปี และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10-15 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรวุฒิ ม.6
 • มีใบประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 6 เดือนขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรี สาขา นักเทคนิคการแพทย์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ชายหรือหญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซักรีด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรวุฒิ ม.6
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
 • มีความขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ/เวรเปล จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรวุฒิ ม.6
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(รังสีเทคนิค)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบหลักสูตรวุฒิ ม.6
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ/ค่าตอบแทน

 • ค่าตอบแทนตามโครงสร้างบริษัท
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • สวัสดิการคูปองอาหาร
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน
 • อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

ช่องทางการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล วันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (ปิดพักเที่ยง 12.00 น. – 13.00 น.)
2. ส่งเรซูเม่พร้อมแสกนเอกสารส่วนตัว มาที่ E-Mail hr@mukinter.com
3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เบอร์ติดต่อ 042-611222 ต่อ 440 โทรศัพท์มือถือ 091-8654012