Thursday, 05 December 2019 08:49

อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ

Rate this item
(0 votes)

        ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ มักทำให้มีอาการป่วย เช่น เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัด คลื่นไส้ สับสน ใจสั่น ผิวซีด ผิวหนังเย็นหรือชื้นผิดปกติ เสียการทรงตัว ร่างกายอ่อนแอ ชีพจรเต้นเร็ว เป็นลม หรืออาจเกิดอาการช็อกได้หากภาวะความดันต่ำมีความรุนแรงมาก
        คนส่วนมากมักไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่ถ้าความดันโลหิตต่ำลงมาก ๆ  จะเป็นผลเสียต่อร่างกาย ภาวะความดันโลหิตต่ำ = ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท
สาเหตุเกิดจาก
    > การลุกขึ้นทันทีจากท่านอน โดยเฉพาะเมื่อนอนนาน ๆ
    > ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย หรือนั่งนานๆ 
    > กินอาหารมื้อใหญ่หรือปริมาณมากเกินไป
    > การขาดน้ำหรือท้องเสีย อาเจียนรุนแรง
    > ยืนหรือนั่งไขว้ห้างนาน ๆ 
    > อยู่ในที่แออัดหรืออบอ้าว
    > การหยุดพักทันทีขณะออกกำลังกายอย่างหนัก
วิธีป้องกัน
    > พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน
    > คอยตรวจวัดความดันสม่ำเสมอ
    > ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    > ท่าออกกำลังกายที่ควรเลี่ยง คือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าทาง อย่างรวดเร็วและท่าที่ศรีษะอยู่ต่ำกว่าหัวใจ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สสส., เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

Read 295 times Last modified on Thursday, 05 December 2019 08:53

Please publish modules in offcanvas position.