Wednesday, 11 September 2019 15:48

ช่วยเหลือพี่น้องชาวมุกดาหารที่ประสบอุทกภัย

Rate this item
(0 votes)

47378762 2127846623932799 2475114250238951424 o

        โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวมุกดาหารที่ประสบอุทกภัยจากผลกระทบของพายุ “ โพดุล ” ซึ่งทำให้ประชาชนจังหวัดมุกดาหารหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ทางโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลจึงเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือโดยการบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 60 โหล ให้กับมูลนิธิการกุศลมุกดาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัยต่อไป หากมีผู้ใดสนใจร่วมบริจาคสิ่งของขณะนี้ทางมูลนิธิยังเปิดรับบริจาคอยู่สามารถเข้าไปติดต่อบริจาคได้ที่มูลนิธิการกุศลจังหวัดมุกดาหาร

Read 64 times Last modified on Wednesday, 11 September 2019 15:54