Tuesday, 03 September 2019 10:54

5 เหตุผล ทำไมจึงควรรับยาจากโรงพยาบาล

Rate this item
(0 votes)

5 เหตุผล ทำไมจึงควรรับยาจากโรงพยาบาล
1.การเก็บรักษา เก็บรักษาถูกวิธี เป็นไปตามมาตรฐาน
2.มีคณะกรรมการสรรหา คัดเลือก เพื่อให้ได้มาซึ่งยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
3.ตรวจสอบวันหมดอายุอย่างสม่ำเสมอ และมีสติ๊กเกอร์วันหมดอายุติดอยู่ชัดเจน
4.จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ และตรวจสอบทุกครั้งให้เหมาะสมกับโรค
5.เก็บประวัติการรับยาในระบบ ทั้งยาเก่า และยาใหม่

Read 33 times Last modified on Tuesday, 03 September 2019 11:48