Friday, 10 May 2019 08:41

การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วย

Rate this item
(0 votes)

47378762 2127846623932799 2475114250238951424 o

        เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วย" ณ ห้องประชุมมุกเคียงฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี ให้ผู้ร่วมโครงการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการใช้งานของเครื่องมือช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากการใช้งานอุปกรณ์ พร้อมทั้งการวางแผนบริหารจัดการเครื่องมือและการปฏิบัติการของบุคลากรด้านการแพทย์ให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Read 97 times Last modified on Friday, 10 May 2019 08:49