นพ.วิทวัส จันทร์อ่อน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เลขที่ใบประกอบ : 35004

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • Lorem ipsum
  • Lorem ipsum

” เพราะภาวะฉุกเฉิน…รอไม่ได้ การช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น พร้อมช่วยเหลือคนไข้ตลอด 24 ชั่วโมง “