พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ